Twickel Szőlőbirtok Kft.

www.twickelshop.hu; www.twickel.hu

Adatkezelési szabályzat

 

 1. A Szabályzat célja

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Twickel Szőlőbirtok Kft.

Székhely:                                 1015 Budapest, Batthyány utca 54. IV.7.

Telephely:                               7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 132.

Cégjegyzékszám:                    01-09-947582

Adószám:                                22982270-2-41

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A Twickel Szőlőbirtok Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a www.twickelshop.hu és www.twickel.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Twickel Szőlőbirtok Kft. számára kiemelt fontosságú cél a www.twickelshop.hu és a www.twickel.hu weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Twickel Szőlőbirtok Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Twickel Szőlőbirtok Kft. által alkalmazott adatvédelmi-, és kezelési elveket, és a Szolgáltató adatvédelmi-, és kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Twickel Szőlőbirtok Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A jelen Tájékoztató a Weboldalon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

 1. A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 

Név:                                                    Twickel Szőlőbirtok Kft.

Székhely:                                             1015 Budapest, Batthyány utca 54. IV.7.

Telephely és levelezési cím:               7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 132.

Üzlethelyiség címe:                            7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 132.

Képviseli:                                            Kelemen Ferenc, Stratégiai igazgató-helyettes

Képviselő elérhetősége                      +36 70 9787 241; kelemen@twickel.hu

Cégjegyzékszám:                                01-09-947582

Adószám:                                            22982270-2-41

Bejegyző Bíróság neve:                      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám:                                      +36 70 9787 232; +36 70 9787 230

E-mail cím:                                         borbolt@twickel.hu; info@twickel.hu; webshop@twickel.hu

Honlap neve:                                      www.twickelshop.hu; www.twickel.hu

Tárhelyszolgáltató neve:                    UNAS Online Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye:            9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:      unas@unas.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége:               office@twickel.hu

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

3.1. Regisztráció

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Név
 • E-mail cím
 • Jelszó

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető; Értékesítési ügyintéző/Borszaküzleti eladó.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres check-box szándékos kipipálásával teheti meg. Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

 

3.2. Megrendelés leadása

A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Számlázási adatok (számlázási név, település, irányítószám, utcanév, házszám, cég esetén adószám).
 • Szállítási adatok, amennyiben a számlázási adatoktól eltérők (név, település, irányítószám, utcanév, házszám).
 • Megrendelő telefonszáma / mobilszáma (nem kötelező megadni, de a pontos kiszállítást nagyban segíti).

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. A megrendelést csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az Érintett megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, azonban a számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet csak meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető; Értékesítési ügyintéző/Borszaküzleti eladó.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres check-box szándékos kipipálásával teheti meg.

 

3.3. Számlakiállítás

Az adatkezelés célja: számla kiállítása és küldése.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre: a Szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés jogszabályi előírás szerint történik.

Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető; Értékesítési ügyintéző/Borszaküzleti eladó.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

3.4. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók, az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: https://www.google.com/intl/hu/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

3.5. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.twickelshop.hu oldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Twickel Szőlőbirtok Kft. részére:

 • Név
 • Cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Szolgáltató kijelenti, hogy az általa megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságát ellenőrizni.

Az adatkezelés célja: szakmai ismertetők, információk, hírlevelek küldése, amelyekről az Érintett bármikor következmények nélkül leiratkozhat.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. Ha az Érintett hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk az Érintettnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető; Értékesítési ügyintéző/Borszaküzleti eladó.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve, ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében használja fel.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl.: számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

 

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a Rendelet által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

 

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Tárhelyszolgáltató neve:                    UNAS Online Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye:            9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:      unas@unas.hu

Tevékenység megnevezése:              Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás

Az Érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Adatkezelés célja:                              A weboldal működésének biztosítása.

Kezelt adatok:                                    Az Érintett által megadott személyes adatok.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az Érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Adatkezelés jogalapja:                       Az Érintett személy hozzájárulása,

illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Webáruház üzemeltető neve:                       UNAS Online Kft.

Webáruház üzemeltető székhelye:               9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Webáruház üzemeltető elérhetősége:          unas@unas.hu

Tevékenység megnevezése:                          Webshop üzemeltetés.

Az Érintett által megadott adatokat csak munkatársaink, illetve a webshopot üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Adatkezelés célja:                              A webshop működésének biztosítása.

Kezelt adatok:                                    Az Érintett által megadott személyes adatok.

 

Hírlevél üzemeltető neve:                  MailChimp / The Rocket Science Group, LLC

Hírlevél üzemeltető székhelye:          675 Ponce de Leon Ave NE,

Suite 5000, Atlanta, GA 30308. USA

Hírlevél üzemeltető elérhetősége:    privacy@mailchimp.com

A tevékenység megnevezése:            Hírlevél rendszer üzemeltetés.

Adatkezelés célja:                              Hírlevél rendszer működésének biztosítása.

Kezelt adatok:                                    Az Érintett által megadott személyes adatok.

 

Szállítmányozó neve:                         Magyar Posta Zrt.

Szállítmányozó székhelye:                 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Szállítmányozó elérhetősége:            ugyfelszolgalat@posta.hu

Tevékenység megnevezése:              Szállítmányozási szolgáltatás.

Adatkezelés célja:                              Szállítmányozási szolgáltatás teljesítése.

Kezelt adatok:                         Az Érintett által megadott, kiszállításhoz szükséges személyes adatok (név, cím, telefonszám).

Adatkezelés időtartama:        Szállítmányozási szolgáltatás időtartama.

Adatkezelés jogalapja:           Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése.

 

 

 1. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérelmezheti azok módosítását.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.: számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Twickel Szőlőbirtok Kft.

Levelezési cím:                       7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 132.

E-mail:                                    info@twickel.hu; office@twickel.hu

Telefon:                                  +36 70 9787 230; +36 70 9787 222

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató ellen az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím:           1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                      +36 1 391 1400

Fax:                             +36 1 391 1410

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:                           http://naih.hu 

vagy  Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 

 1. Hírlevél

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hírlevelet a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett előzetes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Weboldal felületein történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Szekszárd, 2018. május 22.