Báró Twickel György, a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke (Fotó: Kaszás Tamás/Index)

Tisztelt hölgyeim és uraim!

Kedves díjazottak!

Nagy örömömre szolgál, hogy díjátadónkra idén az alapítvány névadója, Twickel-Zichy Mária Terézia születésnapján kerül sor.

Úgy gondolom, és édesanyám még inkább így gondolta, hogy az ilyen jellegű szociális tevékenységek elengedhetetlenül fontosak minden társadalom egészséges működéséhez. Ha mi, a társadalom tagjai, arra várunk, illetve feltételezzük, hogy a politika, illetve a hivatalos szervek mindenről és mindenkiről gondoskodnak, akkor túl magasak az elvárásaink.

Hogy ne csalódjunk, és a ténylegesen rászoruló emberek fennmaradhassanak a hálón, mindenkinek legjobb tudása és lelkiismerete szerint kell cselekednie. A társadalomnak belülről, önmagától kell fejlődnie, és nem várni, hogy a politika formálja őt. A világ összes problémáját nem kell és nem is tudjuk megoldani, de ha a saját házunk táján, a közvetlen közelünkben segíteni tudunk másoknak, azt többszörösen kapjuk vissza. Ez Önök, kedves mai díjazottaink, biztosan meg tudják erősíteni.

A következő gondolatot szeretném most megosztani Önökkel: egyre komplikáltabbá váló és globalizálódó világunkban véleményem szerint rendkívül fontos, hogy figyeljünk egymásra, találkozásaink ne csak felületesek legyenek, hanem meghallgassuk egymást, és a jobb helyzetben lévők segítsék a gyengéket és rászorulókat.

Önök, kedves díjazottak, Önök az élő példa arra, hogy létezik emberbaráti szeretet és felelősségérzet. Ezért teljes szívemből köszönetet szeretnék mondani Önöknek, és gratulálok a megérdemelt díjhoz.

Köszönöm!

xxx

A Jószolgálat-díjat 2016-ban Báró Twickel György, a Twickel Szőlőbirtok Kft. főtámogatásával hozta létre. A szociális hivatást és az önkéntes segítségnyújtást népszerűsítő elismerés a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány és a 7 nagy magyar segélyszervezet együttműködésében valósul meg.

Zichy Mária Terézia grófnő emlékének ajánlott alapítvány célul tűzte ki névadója szellemi és erkölcsi örökségének ápolását. Az alapítvány regionális – székhelye szerint: Szekszárd és környékén -, országos és nemzetközi szinten támogat rászoruló családokat, személyeket, valamint feladatának tekinti felhívni a figyelmet a szociális munkában áldozatos és példaértékű tevékenységet kifejtő személyekre, közösségekre, tevékenységük társadalomra gyakorolt hatására.

A Jószolgálat-díjat minden évben odaítélik a hivatásszerű és önkéntes szociális munka különböző területein kiemelkedő munkát végzőknek. A cselekvés díja célja többek között, hogy a különböző területeken szociális munkát végzők gyakran láthatatlan, de áldozatos és példaértékű munkáját, valamint annak társadalomra gyakorolt hatását bemutassa, a különböző szociális életpályákat népszerűsítse, és azok társadalmi elismertségét növelje. A díj missziója továbbá, hogy a díjazott személyek és intézmények széles körű bemutatásán keresztül a szociális munka különböző közegeinek mindennapjaiba is betekintést adjon. Egész éven át tartó médiakampányon keresztül hívja fel a figyelmet a rászorulókra, valamint az irántuk való tolerancia és cselekvő szeretet fontosságára.

A Jószolgálat-díjra megfelelő ajánlással országos szinten bárki jelölhet olyan személyeket, szervezeteket és közösségeket, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az alábbi területek valamelyikén: családokért végzett szociális munka, kisebbségekért végzett szociális munka, fogyatékkal élőkért végzett szociális munka, idősekért végzett szociális munka, hajléktalanokért végzett szociális munka. 

Idén a jelölési időszak 2018. november 30-án ért véget, a beérkezett pályázatok száma pedig jóval meghaladta az eddigieket. Három hónap alatt közel 800 jelölés érkezett a meghirdetett kategóriákra. Magyarországról összesen 109 településről jelöltek személyeket, szervezeteket és közösségeket, de határon túlról – Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából is jelöltek szociális munkásokat a rászoruló kisebbségek közvetlen környezetéből.

Decemberben zajlott a pályázatok feldolgozása, kiértékelése. A szakmai zsűri, amely a hét nagy magyar segélyszervezet képviselőiből áll, 2019 január elején egy kerekasztal-beszélgetés során döntött a hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriáiról és az életműdíjról. Az önkéntes kategóriákban a korábbi évekhez hasonlóan felterjesztéseket tettek, és a díj Facebook oldalán közönségszavazást indítottak arról, hogy ki legyen az év önkéntese és civil közössége.

A hivatalos díjátadásra 2019. február 10-én, a Magyar Tudományos Akadémián került sor, a díjat létrehozó Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány névadójának, Zichy Mária Terézia grófnő születésének emléknapján. „Máig útmutató és példaértékű számomra az a szeretet és alázat, ahogyan édesanyám minden támogatásra, segítségre szoruló embertársa felé odafordult, ezért is fontos számomra, hogy éppen a születésnapján adhatjuk át ezt a rangos elismerést, láthatóvá téve mindazt a jót, amit ember az emberért nap mint nap megtehet.” – emelte ki az elnök az ünnepélyes gálaest megnyitóján.

Tóth Simon Ferenc, a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány képviselője beszédében kiemelte, hogy évről évre több pályázat érkezik az ország minden pontjáról és a határainkon túlról egyaránt a jelölési időszak során. Idén a 7 nagy magyar segélyszervezeti partnerből álló szakmai zsűri közel 800 jelölésből választhatta ki az életműdíjast, a 3 hivatásszerűen végzett szociális munkást és a 3 hivatásos szervezeti díjazottat, akik átvehették ma a Jószolgálat-díjakat. Az önkéntes kategóriákról januárban ismét a közvélemény dönthetett, a felterjesztett jelöltek közül került kiválasztásra az év önkéntes segítője és civil közössége 3147 szavazat alapján.

Nyáry Krisztián, író, könyvkiadó, irodalomtörténész, a Jószolgálat-díj 2018/19-es évadának nagykövete szerint a hétköznapi hősök, akik idejüket, munkájukat, figyelmüket áldozzák másokért, kiemelt figyelmet érdemelnek a történelem minden időszakában. Balla Eszter, színművésznő, a Jószolgálat-díj másik nagykövete elkötelezett figyelemmel kísérte végig a jelölést, a jelölteket és a díjazottakat, folyamatosan hangsúlyozva ennek a láthatatlan munkának a fontosságát. A teltházas díjátadón a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia Programjának zenekarával közös produkciójával járult hozzá a méltó ünnepléséhez.

A díjakat a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány alapítója Báró Twickel György és a szakmai segélyszervezetek képviselői adták át. A Jószolgálat-díj egyedi díjtárgya és okleve mellett pénzjutalomban is részesültek az Alapítvány felajánlásában. Az életműdíjjal 1.000.000 forint, a szervezeti kategóriák díjaival 2.000.000 forint, míg az egyéni kategóriák díjaival fejenként 500.000 forint, az önkéntes közösségi kategóriában 1.000.000 forint anyagi elismerés továbbá a díj médiatámogató partnereinek: Index.hu, Képmás magazin, Családháló.hu köszönhetően egy egész éves média-kampány is jár.

A Jószolgálat-díj átadó ünnepsége önzetlen felajánlásokban bővelkedett. Az önkéntes közösségi díjazott Völgyzugolyház Alapítvány munkatársai az elismeréssel járó pénzjutalomból felajánlást tettek a másik jelölt, az UCCU Alapítvány részére munkájuk és missziójuk elismerése és megsegítése céljából. Az esten elhangzott egy jótékonysági adománygyűjtés is, Butor Józsefné kérésének tolmácsolásában, aki egy darányi szegénysorsú család számára kért segítséget.

A díjátadót követően a Jószolgálat-díj kiemelt médiapartnere, az Index.hu főoldalán kerülnek részletes bemutatásra a díjazottak hetente megjelenő nagyportrék formájában.

A Jószolgálat-díj 2018/19-es évadának díjazottjai:

Hivatásszerűen végzett szociális munka – egyéni kategória:

  • Siposné Kohári Szilvia
  • Mezei Ádám
  • Tisza Levente

Hivatásszerűen végzett szociális munka – szervezeti kategória:

  • Fészek Gyermekvédő Egyesület
  • Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának
  • SZÉRA Szociális és Rehabilitációs Alapítvány

Életműdíj: Tuczainé Régvári Marietta

Önkéntesen végzett szociális munka – egyéni kategória: Elekné Román Katalin

Önkéntesen végzett szociális munka – közösségi kategória: Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért

Honlapunk alkoholtartalmú italok: borok bemutatásával is foglalkozik, ezért a látogatást 18 éven felülieknek ajánljuk.